Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı

Hoşgeldiniz

Saat
Takvim

Hakkımızda

            

    Vakfımız:  22 hayırsever hemşehrimiz ve 1923 Yılında kurulmuş bulunan (ancak belirli bir süre hizmete ara verdikten sonra 16.Ocak.1947 tarihinde ihya edilen) Balıkesir Veremle Savaş Derneği ile 25.Eylül.1972 tarihinde kurulan Balıkesir Kanserle Savaş Derneği’nin , (kendi tüzel kişiliklerini de muhafaza ederek) daha etkin hizmetler yapabilmek için bir vakıf çatısı altında birleşmesi fikrinden hareketle , 1983 yılında BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI  adıyla kurulmuştur.             

   Vakfımızın gayesi , geniş mânâda: “İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklarla savaşmak veya insanlığın refah ve saadetinin teminine yardımcı olacak amme hizmeti vasfındaki hizmetleri yapmaktır”

   Vakfımızın gayesi , dar mânâda: “Verem ve Kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisine yardımcı olmak suretiyle bu hastalıklarla savaşmak”tır.   

    Vakfımıza kurulduğu yıl Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmıştır.

        

Hava Durumu